The Outlaw Steve Corbett ink splotch
The Outlaw Steve Corbett ink splotch